Kalite Yönetimi

Opack makine misyonunu modern teknolojiye dayalı kaliteli üretim ile müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını yüksek düzeyde karşılayan makineler üretmek olarak belirlemiştir.

Bu doğrultuda firma hedeflerini yerine getirebilecek olan bünyesindeki uzman kadrosunu sürekli olarak eğitimler ve motivasyon artırıcı programlar ile dinamik tutmaktadır.

Ayrıca makinelerin çalışma esaslarında alınan emniyet tedbirleri CE direktiflerine uygun hale getirilmiş ve bu doğrultuda sürekli olarak kontrol altına alınmıştır.

Sertifikalar

Switch The Language