Deniz Ürünleri Paketleme Makinesi

Yapılan bir araştırmalarda ambalajlanmış balıkların daha uzun süre depolanabildikleri belirlenmiştir. Map uygulama yapılan deniz ürünleride daha az mikrobiyolojik etkinlik gözlenmiştir. Yapı, renk ve diğer duyusal özelliklerin değişiklik göstermemesi sebebiyle olumlu sonuçlar alınmıştır. Vakum veya Map uygulama yapılan deniz ürünleri uzun raf ömrüne sahip olmaktadırlar.

Su ürünlerini modifiye atmosferde ambalajlanmalarının anaerobik patojenlerin potansiyel gelişme sorunlarına yol açabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Bu tip gıdalara uygun konservasyon, dumanlama ve işleme teknikleri, toksin tahribine yönelik pişirme, uygun sanitasyon ve soğutma uygulamaları yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar, MAP uygulanmış bu tip ürünlerin mutlaka gereken soğuk koşullarda depolanmaları ve ambalaj atmosferinde bir miktar 02 bulunmasının botulizm v.b sorunları önleme açısından önemli olduğunu göstermiştir.

Opack Makine, deniz ürünlerine yönelik yüksek performanslı paketleme çözümleri sunmaktadır.

Deniz Ürünleri Paketleme

Switch The Language